Политика за защита на личните данни

В „Жеков 1996“ ЕООД се грижим за сигурността на Вашите лични данни и сме предприели необходимите мерки, за да приведем дейността на всичките си магазини и служители в съответствие с най-добрите практики и законови изисквания за защита на информацията и нейната поверителност. Когато събираме лични данни на нашите клиенти следваме принципа за свеждане на обработваните данни до минимум, законосъобразност, прозрачност и сигурност при обработката.
Тъй като уважаваме правото Ви на поверителност, както и да знаете кога някой обработва Ваши лични данни, с настоящата Политика на поверителност бихме искали да Ви обясним каква информация събираме на интернет страницата “www.cell.bg” и как я използваме. Тази политика за поверителност се отнася единствено за информация, която се събира чрез нашата интернет страница.
Какви лични данни събираме и защо обработваме Ваши лични данни?
„Жеков 1996“ ЕООД обработва онези лични данни, които са необходими и свързaни с дейността му, като при това ние действаме като администратор на лични данни. Основната ни цел е да удовлетворим в пълна степен Вашите потребности при поръчка от нашия интернет магазин. Събираме само минимално необходимите лични данни и само ако сме получили Вашето съгласие или е налице друго законно основание за това.
Случаите, в които събираме и обработваме Ваши лични данни, както и целите, с които го правим, са следните:
Предоставяне на полезна информация, под формата на информационен бюлетин. Ние правим това само, ако разполагаме с изричното Ви желание. Когато пожелаете да получавате нашия бюлетин с промоции и специални оферти – в случай че пожелаете да получавате нашия бюлетин, е необходимо да ни предоставите Ваш имейл адрес. Съгласието за получаване на информационен бюлетин може да бъде оттеглено по всяко време.
Обработка на вашите жалби, сигнали, препоръки, с оглед защита на Вашия легитимен интерес. Вие може да се свържете с нас по имейл, чрез формата за контакт или по пощата, като единствената лична информация, която изискваме от Вас е имейл адрес, на който да се свържем с Вас във връзка с обработка на жалбата/сигнала/препоръката. . Ако ни споделите друга лична информация в текста на запитването си, ще обработим тази информация, доколкото е необходимо, за да отговорим на въпросите, които сте ни поставили.
За осъществяване на поръчка от нашия интернет магазин, ние изискваме да създадете Ваш личен профил. Личните данни, които събираме при регистрация на сайта ни: две имена, имейл адрес, телефон и адрес за контакт. Когато потребителския профил не Ви е повече необходим вие може да се свържете с нас, за да деактивираме профила Ви.

При поръчка на стоки от онлайн магазин, ние изискваме от Вас да предоставите следните лични данни:
-име и фамилия;
-телефонен номер за контакт;
-адрес за доставка;
-желана дата и час на доставка, ако има изразени такива;
За защита на нашия легитимен интерес – предотвратяване на злоумишлени действия, ние събираме информация и за IP адреса, от които осъществявате поръчката
За да направим времето, което прекарвате в нашия он-лайн магазин, чрез Вашия профил, ние съхраняваме и Ви предоставяме информация за историята и всички подробности за поръчките, които сте направили. Също така Ви предоставяме лесен начин да поддържате точна и актуална информацията необходима за осъществяване на поръчките, като например: данни за контакт, адрес за доставка и информация за плащане. Ако пожелаете, имате възможност да запазите артикулите в кошницата си за пазаруване и да ги поръчате на по-късен етап и при ново посещение на профила си. За да можем да Ви предоставим тези възможности и да подобрим начина на работа на нашия онлайн магазин, ние използваме бисквитки. Вижте повече в раздел Бисквитки по-долу.
Независимо от причината, поради която ни споделяте Ваши лични данни, ние в никакъв случай не изискваме от Вас и Ви препоръчваме да не разкривате чувствителна лична информация: като данни относно расов или етнически произход, религия, членство в синдикални организации, сексуална ориентация, здравословен статус и т.н.
Какво ще стане ако откажете да ни предоставите Вашите лични данни?
В случай, че откажете да предоставите лични данни или ни забраните да ги обработваме, ние няма да можем да извършваме поръчки към Вас. В този случай Вие няма да може да регистрирате потребителски профил и ще бъдете анонимен посетител на сайта ни, без право да ползвате интернет магазина ни..

За колко време съхраняваме вашите лични данни?
„Жеков 1996“ ЕООД ще съхранява Вашите лични данни само за целите, посочени по-горе, и само за необходимия за тях срок. Ако решите, че не желаете да получавате повече нашия бюлетин или че искате да изтриете профила си, ние ще заличим всички Ваши лични данни (освен ако за нас не е налице друго основание/законово задължение да запазим част от тях). В случаите, в които сте поръчали от нашия сайт ние ще съхраняваме информация за Вашата поръчка и детайлите свързани с нея в сроковете установени от данъчното и счетоводно законодателство. В случай на деактивация на Вашия профил, ние незабавно преставаме да обработваме личните Ви данни свързани с профила.
С кого споделяме вашите лични данни?
Ние не споделяме или разпространяваме Вашите данни за маркетингови или други цели на трети страни. Вашите лични данни, могат да бъдат предоставен на наши доверени партньори (технически доставчици на маркетингови услуги, услуги по уеб дизайн, счетоводни кантори и други подобни), за които сме се уверили, че спазват най-високи стандарти за сигурност на информацията и нейната поверителност. Предоставянето на данни на нашите партньори е необходимо, за да можем да Ви доставим услугите, които сте заявили, както и за да подобрим функционирането на нашата интернет страница. В този случай личните Ви данни се обработват по наша поръчка и ние следим за спазване правилата за сигурност на информацията.
Вашите данни могат да бъдат разкрити на административни органи в рамките на техните правомощия само когато има нормативно изискване за това.
Никога няма да продадем Вашата информация на трети лица или да я използваме за цели, за които не сме Ви уведомили и не сте ни дали предварително съгласие.

Как защитаваме вашите права?
„Жеков 1996“ ЕООД обработва Вашите лични данни само в съответствие с посочените по-горе цели и срокове.
Когато събираме лични данни, ние го правим в минимален обем и само за предварително и ясно определени цели и срокове на съхранение. Достъп до данните предоставяме само на ограничен брой лица, които са предварително обучени и инструктирани как да работят с данните.
Във връзка с влизането в сила на нови Европейски правила за защита на личните данни, от „Жеков 1996“ ЕООД предприехме детайлен анализ и одит на всички наши процеси, свързани с обработване на лични данни. В рамките на този анализ ние проверяваме партньорите си, ревизираме процедурите си и правилата си, обучаваме служителите си, използваме опитни консултанти по информационна сигурност, за да гарантираме спазването на най-високи стандарти за поверителност и сигурност на Вашата информация.

Какви са Вашите права?
Право на информация. Вие имате право да поискате:
-информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
-съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник.
Право на корекция, заличаване или блокиране на използването. В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате:
-да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;
– да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.
Право на възражение. По всяко време имате право да:
– възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;
– възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.
Право на ограничаване на обработването. Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:
– оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или
– обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
– повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
– сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.
Право на преносимост на данни. Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако, обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие , която може да бъде оттеглена, или на договорно задължение и обработването се извършва автоматично.
Право на жалба. В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни. След 25 май 2018 г. ще можете да подадете жалба и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.
Моля, уведомете другите потребители, ако те ползват услуги, закупени от Вас (например персонал или семейство членове) относно обработката и предаването на Вашите данни.

За реализиране на вашите права е необходимо да подадете заявление. Заявление може да бъде отправено и по електронен път. Ние се произнасяме по Вашето искане в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността ни, този срок може да бъде удължен до 30 дни. С решението си ние даваме или отказва достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си.

Актуалност и промени на политиката
С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с оглед спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за защита на личните данни. Ако промените, които направим, са съществени, можем да публикуваме съобщение за направените промени в нашите интернет сайтове, мобилни приложения и IVR меню. Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика за защита на личните данни, да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме.

Използване на „бисквитки“
Какво са бисквитките и защо са необходими?
„Бисквитката“ е малък текстов файл, който се изтегля на „крайно устройство“ (например компютър или смартфон), когато потребителят достъпи уебсайт. Тя позволява на сайта да функционира правилно, да разпознава устройството на потребителя и да съхранява известна информация за предпочитанията на потребителя или за минали действия (например избор на език, размер на шрифта, login и др.), които се съхраняват за определен период от време, за да не се налага да въвеждате информация отново.
За да разглеждате нашия сайт не се изисква да се регистрирате или да предоставяте лична информация. При зареждане на страницата на www.cell.bg  и при преглед на нейното съдържание се използват „бисквитки“, които позволяват нейното правилно функциониране. Освен това, когато пазарувате в нашия онлайн магазин, бисквитките позволяват на сайта да запомни кои продукти добавяте в потребителската си кошница, докато не финализирате покупката.
Как да контролирате и ограничите използването на бисквитки?
Относно бисквитките, които не са задължително необходими за правилното функциониране на интернет страницата ни, можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции влезте в настройките на Вашия браузър.

За да зададете въпроси във връзка с Вашите права или ако искате да упражните някое от тях, моля свържете се с нас на: support@cell.bg. В случай, че считате, че правата Ви са нарушение моля, да ни пишете на адрес support@cell.bg. Съгласно нормативната уредба може да подадете жалба и до Комисия за защита на личните данни. Електронната страница на Комисията е https://www.cpdp.bg/